Nyereményjáték - Játékszabályzat - Az első csepp a tengernyi egészségért

Az ELSŐ CSEPP A TENGERNYI EGÉSZSÉGÉRT üzenőfali nyereményjáték szabályzata

A játék időtartama: 2021. július 07- 2021. július 08.éjfélig

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Amasole Jógastúdió (Székhely:  H-1035 Budapest, Szél utca 3-5. A. ép. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-981992 ,a továbbiakban: Szervező) által szervezett AZ ELSŐ CSEPP A TENGERNYI EGÉSZSÉGÉRT üzenőfali nyereményjátékelnevezésű nyereményjátékra, mely az Amasole Jógastúdió Facebookoldalán és INSTAGRAMoldalán (a tobbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban résztvehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékbólrténő kizárásbármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek résztaz alábbi személyek:a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezekközeli hozzátartozói;egyéb, a lebonyolításbanközvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetektulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezekközeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost,aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatmellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt,vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolítóa Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játékban Lebonyolítóa jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között, akik a nyereményjáték posztjában feltett rdésre a Játék időtartama alatt, kommentben válaszol

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. július 07. és 2021.július 08.között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játékmeghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, atékban azok vehetnek részt,akik a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságrahozatalához hozzájárulásukat megadva regisztrálnak,az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek,b) a 2.pontban megjelölt kvízkérdésre a Játékfelületen valós azonosítóadatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve helyes választ adnak,c) mind az a) pont szerinti, mind a b) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.
 
5. Nyeremény
A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító 1-1 nyertest sorsol ki az INSTA és az FB felületen, akika játék nyereményeként a Szervezőáltal felajánlott következő termékeket kapják: 1-1 db 5 alk HOT bérlet
A Játékosok, hogy növeljék az nyereményre az esélyüket, mindkét felületen részt vehetnek a Játékban.
 
6. Sorsolás
A sorsolások 2021.július 09-én történnek.A nyerteseket a Szervező saját rendszerében,egy a véletlenszerűség elvének megfelelő sorsolással sorsolja. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagya nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat nem adja megaz értesítéstől számított 5 munkanapon belül,vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertest sorsolása történik meg. A pótnyertes helyébeis léphet pótnyertes mindaddig,amíg a nyeremény gazdára nem talál. 
 
7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Szervező a Játékposztja alatt kommentben a sorsolás napján értesíti.
 
8. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alattelérhető a játékfelületen, valaminta sorsolást követő 90 napig.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre!


Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. További info